• Zaštita od požara

  Preduzeće TE Group bavi se pružanjem usluga u oblasti Zaštite od požara. Ovo je stručno i kompleksno područje, od izuzetne važnosti za celokupno društvo, pa mu se kao takvom i posvećuje velika  pažnja. Preduzeće TE Group može ponuditi usluge iz  oblasti Zaštite od požara i to u sledećim kategorijama: Detaljnije
 • Bezbednost i zdravlje na radu

  Naši stručni tim, na profesionalan i efikasan način pruža sve vrsta usluga iz oblasti Bezbednosti i zaštite na radu. Preduzeće TE Group se u ovoj oblasti bavi izradom svih vrsta normativnih akata, pravilnika, procene rizika, preko obuke i testiranja radnika do mesečnog preventivnog nadzora za ove poslove. Detaljnije
 • Energetika

  Jedna od oblasti kojom se bavimo i u kojoj smo ponosni na svoj dosadašnji rad je i Energetika. Posebno iz razloga što se retko dešava da pojedina preduzeća mogu da obezbede isti nivo obima usluga u ovoj oblasti.  Imamo zaposlene koji su stručni i licencirani za poslove remonta, revizije i održavanja trafo stanica, a vršimo i ispitivanja svih vrsta električnih i gromobranskih instalacija, sa izdavanjem stručnih nalaza za iste. Detaljnije
 • Arhitektonski projekti

  Naš projektantski tim uspešno bavi izradom svih vrsta projekata vezanih za Arhitektonsko projektovanje – od idejnih i izvođačkih, preko projekata dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije i nadziđivanja, kao i projektima legalizacije i izvedenog stanja. Na taj način zaokružujemo moguću ponudu klijentima u pogledu projektne dokumentacije, od zamisli i ideje, do izdavanja upotrebne dozvole. Naravno, svaki projekat ispratimo od početka pa do izdavanja saglasnosti na projektnu dokumentaciju nadležnih institucija. Detaljnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Pripremna nastava i obuka BZR

TE GROUP organizuje pripremnu nastavu i obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu.
Pripremna nastava se radi po programu i nastavnom planu Ministarstva.
Termini pripremne nastave su u prvoj polovini svakog meseca, tj od 10. do 15. u mesecu, kako bi se pripremljeni kandidati mogli prijaviti za polaganje u istom mesecu.
Cena pripremne nastave je 29.600,00 i priručnik je uračunat u cenu.
Pripremna nastava traje 3 do 5 dana, tj. od 18 do 30 školskih časova, u zavisnosti od početnog znanja kandidata.

NOVO!!! NOVO!!! NOVO!!!

Pripremna nastava i obuka BZR

TE GROUP organizuje pripremnu nastavu i obuke za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu.
Pripremna nastava se radi po programu i nastavnom planu Ministarstva.
Termini pripremne nastave su u prvoj polovini svakog meseca, tj od 10. do 15. u mesecu, kako bi se pripremljeni kandidati mogli prijaviti za polaganje u istom mesecu.
Cena pripremne nastave je 29.600,00 i priručnik je uračunat u cenu.
Pripremna nastava traje 3 do 5 dana, tj. od 18 do 30 školskih časova, u zavisnosti od početnog znanja kandidata.

BZR - Prijava

Kompanija „TE GROUP“ je krenula sa edukacijama iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.
Konkretno, počeli smo da organizujemo pripreme i obuke po nastavnom planu i programu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Za više detalja kliknite OVDE

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01