Bezbednost i zdravlje na radu

bzr 002Naši stručni tim, na profesionalan i efikasan način pruža sve vrsta usluga iz oblasti Bezbednosti i zaštite na radu.
Preduzeće TE Group se u ovoj oblasti bavi izradom svih vrsta normativnih akata, pravilnika, procene rizika, preko obuke i testiranja radnika do mesečnog preventivnog nadzora za ove poslove.
Kategorije u kojima vršimo usluge su:
  • Normativno uređenje iz oblasti BZR
  • Izrada pravilnika BZR
  • Izrada pravilnika o pružanju prve pomoći
  • Obuka i testiranje radnika
  • Izrada Akta o proceni rizika
  • Ispitivanje uslova radne okoline
  • Mesečni preventivni nadzor za poslove BZR

 

Kompanija „TE GROUP“ je krenula sa edukacijama iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.

Konkretno, počeli smo da organizujemo pripreme i obuke po nastavnom planu i programu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
Pripremna nastava se održava u nedeljnom fondu od 30 školskih časova, tj. 5 nastavnih dana.
U toku je pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za Decembarski i Januarski ispitni rok.

Za sve detaljnije informacije vam stojimo na raspolaganju.

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01