O nama

Preduzeće TE GROUP je nastalo transformacijom preduzeća TRAFOELEKTRONIK, koje je nakon 23 godine uspešnog poslovanja proširilo delatnost i obim rada.
Iza nas je bogato iskustvo na poslovima iz oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu, oblasti energetike, kao i pružanju ostalih tehničkih usluga.
Zahtevi tržišta nametnuli su potrebu za proširenjem poslova, a kako je vlasništvo prešlo u domen „ženskog preduzetništva“, došlo je do odluke da se i privredno društvo transformiše.
 
TE GROUP je preduzeće koje se na tržištu bori kvalitetom i brzinom usluge koju obezbeđuje. Preuzevši uhodani tim saradnika i uvođenjem u posao novog stručnog kadra, otvorila se mogućnost da se klijentima na jednom mestu ponudi zaokružen paket delatnosti u oblasti tehničkih usluga, projektovanja i kontrole proizvodnih procesa.
 
Osim kvaliteta i efikasnosti, naš stručni tim karakteriše i poseban odnos prema klijentima, jer smatramo da je ključ uspešne saradnje uzajamno poštovanje, ljubaznost i tačnost. Za nas su klijent i njegove potrebe uvek na prvom mestu.
 
Takođe ističemo, da na osnovu do sad izvršenih usluga, imamo veliki broj kontakata, kao i da smo kao stručno-tehnička kuća, prepoznatljivi u državnim institucijama, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Minstarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, tj. u inspekcijskim službama navedenih ministarstava.
 
Sve više se u savremenom svetu poklanja pažnje svim vidovima preventivnog obezbeđenja i zaštite ljudi, sredstava i objekata. Zakonodavstvo EU je u pogledu propisivanja standarda i primena istih vrlo precizno, a s obzirom da se naša zemlja ubrzano prilagođava zahtevima EU, i kod nas se sve više pažnje posvećuje ovoj tematici.
 
 
 
                                                                                                                                              logo 01

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01