Procena rizika

Komapnija TE GROUP je 29.05.2017 godine dobila rešenje za izdavanje LICENCE procena rizikaZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. 
Sa ovom licencom je unapređeno delovanje kompanije iz oblasti bezbednosti. Komapnija TE group poseduje zavidan stručni tim (sa potrebnim ličnim licencama), koji učestvuje na izradi navedenih aktova.
Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja se odvija u skladu sa standardom SRPS A.L2.003:2017 Bezbednost i otpornost društva - Procena rizika ( Security and resilliance of society – Risk assessment).
Kako i sam standard kaže, korišćenjem ovog standarda se obezbeđuje izvršenje sveobuhvatne procene rizika za organe javne vlasti, organizacije koje pružaju ili koriste usluge obezbeđivanja lica, imovine i kontinuiteta poslovanja, tj. Organizuju samozaštitnu delatnost (radi obezbeđivanja svoje imovine, poslovanja, radnih i tehnoloških procesa, objekata, prostora i lica u njima)

Ovaj standard je zamenio dosadašnji SRPS A.L2.003:2010.

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01