Usluge

S obzirom da su sve navedene delatnosti ujedno i zakonska obaveza svakog pravnog lica, po posebnim zakonima, pravilnicima i uredbama Republike Srbije, potrudili  smo se da pružimo kompletnu uslugu iz navedenih oblasti.
Na klijentu je da se skoncentriše na obavljanje svoje delatnosti, a nama da prepusti stručno i efikasno vršenje
navedenih usluga.
Uloga preduzeća TE Group je da klijenta zaštiti sa stručnog i pravnog aspekta, kao i da zaštiti njegove ekonomske interese.
 
Sve oblasti u kojima TE Group vrši svoje usluge možete pogledati u meniju sa desne strane i detaljno se informisati o pojedinim kategorijama naših usluga.
 
Dobro nam došli!
 
 
                                                                                             ruke 001

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01