Zaštita od požara

pozar 002Preduzeće TE Group bavi se pružanjem usluga u oblasti Zaštite od požara.
Ovo je stručno i kompleksno područje, od izuzetne važnosti za celokupno društvo, pa mu se kao takvom i posvećuje velika  pažnja.
Preduzeće TE Group može ponuditi usluge iz  oblasti Zaštite od požara i to u sledećim kategorijama:
  • Izrada Programa obuke radnika, koji je potrebno da se preda Sektoru na saglasnost
  • Obuka radnika i testiranje
  • Izrada Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i obeležavanje evakuacionih puteva
  • Obeležavanje panic-svetiljkama i provera ispravnosti 
  • Servis PP aparata
  • Ispitivanje hidranata
  • Atest elektro instalacije
  • Atesti gromobranskih instalacija
  • Mesečni preventivni nadzor za poslove zaštite od požara
  • Izrada projekata zaštite od požara

 

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01