Energetika

Komapnija TE GROUP pruža i različite usluge iz oblasti energetike.

Pa tako, imamo više decenijsko iskustvo iz dela Ispitivanja i merenja električnih instalacija, Ispitivanja i merenja gromobranskih instalacija, Remonta i Revizije trafo-stanica, Ispitivanje osvetljaja, Termovizijski pregled energetsskih postrojenja, i  ostalo.

Merenja i ispitivanja se vrše na novom, savremenom opremom i instrumentima, a u skladu sa SRPS standardom, Pravilnicima i ostalim podzakonskim aktima iz ove oblasti.

Iza nas, kao refenca, iz ove oblasti, stoje najveći i najkompleksniji objekti, koje smo radili, u Republici Srbiji.

Pored ispitivanja, bavimo se i izvođenjem radova na elektro-energetskim postrojenjima, kao i održavanje i postavljanje svih vrsta sistema Gromobranske zaštite (Faradejev kavez, Štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje, i dr.).

Takođe se bavimo, Projektovanjem, servisiranjem i pregledom Protiv-panik rasvete.