Izrada akta o proceni rizika u obezbeđenju lica, imovine i poslovanja

Komapnija TE GROUP je 06.03.2020 godine dobila rešenje da može da vrši PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA, i OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA,  Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Sa ovom  licencom je unapređeno  delovanje  kompanije iz oblasti bezbednosti. Komapnija TE group poseduje zavidan stručni tim (sa potrebnim ličnim licencama), koji učestvuje na izradi navedenih aktova.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja se odvija u skladu sa standardom SRPS A.L2.003:2017 Bezbednost i otpornost društva- Procena rizika ( Security and resilliance of society – Risk assessment).

Kako i sam standard kaže, korišćenjem ovog standarda se obezbeđuje izvršenje sveobuhvatne procene rizika za organe javne vlasti, organizacije koje pružaju ili koriste usluge obezbeđivanja lica, imovine i kontinuiteta poslovanja, tj. Organizuju samozaštitnu delatnost (radi obezbeđivanja svoje imovine, poslovanja, radnih i tehnoloških procesa, objekata,prostora i lica u njima)

Ovaj standard je zamenio dosadašnji  SRPS A.L2.003:2010.