Licenca za izradu procene rizika katastrofa i planova zaštite i spasavanja