Obuka za vršenje fizičko tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda

TE GROUP je dobio ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave policije,  Rešenjem 03.15.3  broj 1/20  od 06. 03. 2020g. za sprovođenje stručne obuke za:

 • O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja;
 • O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica, imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima, i drugim mestima okupljanja građana;

Prijava i upisni rokovi

Prijava i upis su mogući tokom čitave godine po formiranju grupe. Sprovođenje obuka vrši se u prepodnevnim , poslepodnevnim I među smeni u zavisnosti po želji klijenata.

Prema zahtevima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Vođe timova predavača i vodeći predavači

 • Miloš Potkrajac, Kontrolor i predavač obuka;
 • Milorad Vuković, Kontrolor i predavač obuka.
 • dr Zoran Rosić ,
 • Inž. Danilo Budimir,
 • Nenad Gligorić , Trener borilačkih veština.

 

SPORTSKA SALA : “Pump it Up”

UČIONICA: Rabina Alkalaja br. 13

Uslovi rada

Svim polaznicima su obezbeđeni:

 • Moderno opremljene učionice za teorijsku nastavu (projektor, bele i pametne table, itd.);
 • Kompletno opremljena klimatizovana sala za izvođenje praktične obuke – obuke za primenu fizičke snage (strunjače, itd.);
 • Odgovarajuća nastavna sredstva (trenažna lutka za pružanje prve pomoći, priručni materijal za imobilizaciju, sanitetski materijal i komplet prve pomoći, originalne palice, vežbovni noževi, replike vatrenog oružja, itd.);
 • Vozilo za izvođenje obuke iz oblasti obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Cene obuka

 • O1 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja – 19.500,00 dinara.
 • O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite – poslovi obezbeđenja – 18.500,00 dinara.
 • O2 – Stručna obuka lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite – poslovi Redara – 18.500,00 dinara.


Za kompanije koje šalju više kandidata obezbeđen je popust koji odgovara broju prijavljenih kandidata.

 Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu na kurs:

– Kopija lične karte
– Kopija diplome o stručnoj spremi  ( verna originalu )
– Lekarsko uverenje

TE GROUP  je za svoje polaznike omogućila lekarske poregledeu i uverenja sa “ZAVODOM EGZAKTA MEDIKA “ po najpovoljnijom cenom

Za sva dodatna obaveštenja obratite se na tel: 011/3750-550 ; 011/3750-500 ili
e-mail: office@tegroup.rs