Zaštita od požara
Komapnija TE GROUP se bavi i poslovima iz oblasti Zaštite od požara.
Više
Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu
Komapnija TE GROUP se bavi i poslovima iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.
Više
Energetika
Komapnija TE GROUP pruža i različite usluge iz oblasti energetike.
Više
FTO
Kompanija TE GROUP se u okviru širokog spšektra delatnosti, iz Oblasti Bezbednosti, bavi i Fičko-tehničkim obezbeđenjem, i Redarskom službom.
Više
Izrada akta o proceni rizika u obezbeđenju
Više
Izrada akta o proceni rizika katastrofa i izrada planova spasavanja
Više