FTO

Poslovi u oblasti privatnog obezbeđenja

TE GROUP je dobio ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Uprave policije,  Rešenjem 03.15.3  broj 1/20  od 06. 03. 2020g. za poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja, I to:

  • Vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite;
  • Vršenje poslova Redarske službe.

Kompanija TE GROUP se u okviru širokog spšektra delatnosti, iz Oblasti Bezbednosti, bavi i Fičko-tehničkim obezbeđenjem, i Redarskom službom.

Možemo navesti da već par godina pružamo uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja u više stranih kompanija. Naši radnici su pored licenci za vršenje poslova obezbeđenja, obučeni i za Pružanje prve pomoći, Zaštitu životne sredine, Za Zaštitu od požara, kao i ADR – za rukovanje sa opasnim materijama.

Takođe, kao Redarska služba, zadnje 4 godine smo angažovani na svim auto trkama u Republici Srbiji, u saradnji sa SAKS-om, u AMS Srbije.

Takođe, povremeno angažovanje imamo I na javnim skupovima širom zemlje.

U okviru naših delatnosti, možemo da ponudimo I specijalizovanu fizičko-tehničku zaštitu lica, neposrednu zaštitu, ili CPO.

Za obezbeđenje ličnosti posedujemo odgovarajući kadar, kao I ostala materijalno-tehnička sredstva.

Iz ove oblasti, imamo i zavidnu međunarodnu saradnju i angažovanje.