Zaštita od požara

Komapnija TE GROUP se bavi i poslovima iz oblasti Zaštite od požara.

Shodno Zakonu o zaštiti od požara, kao i pratećim dokumentima, Pravilnicima, Uredbama i oslim, vsaki pravni subjekt u zavisnosti od kategorizacije objekta, u koju grupu spada, obavezan je da izradi određena dokumenta.

Organizovanje zaštite od požara prema ugroženosti od požara

*Vlasnik – korisnik objekta ili zemljišta razvrstano u prvu kategoriju ugroženosti od požara: obavezno je da obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca.

* subjekti u drugoj kategoriji –obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

* subjekti u trećoj kategoriji – obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

Osnovnu obuku svih zaposlenih iz oblasti zaštite od požara su u obavezi svi zaposleni radnici da prođu.

Vatrogasna straža ili požarni spasilac je obaveza određenih pravnih subjekata. Kod lemljenja, rezanja i zavarivanja, kao i u ugostiteljskim objektima, u kojima boravi više od 150 lica, istovremeno, nephodno je angažovanje požanog spasioca.

TE GROUP se bavi sprovođenjem svih mera koje proizilaze iz Zakona o zaštiti od požara, i to Obuka radnika, Izrada Planova evakuacije, ispitivanje Panik svetiljki, ispitivanje Električnih instalacija, ispitivanje Gromobranskih instalacija, izrada Programa obuke radnika, izrada Pravila zaštite od požara, izrada Plana zaštite od požara, organizovanje Vatrogasnih straži, organizovanje Požarnih spasilaca, i sve ostale mere koje su pravna obaveza.