Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

Komapnija TE GROUP se bavi i poslovima iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.

Shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon) , TE GROUP poseduje i odgovarajuće licence za obavljanje ovih poslova.

Kako je ova oblast, Bezbednost i zdravlje na radu, veoma bitna kako za poslodavce, tako i za zaposlene, kompanija TE GROUP, se bavi sprovođenjem svih preventivnih mera, izradom dokumenata, pravilnika, i svega drugog iz ove oblasti.

TE GROUP poseduje iskustvo, i kadrove, koji se ovom oblasti bave skoro 30 godina. Prvo iz oblasti Zaštite na radu, a onda i Bezbednosti i zdravlja na radu.