Energetika

energetika 002Jedna od oblasti kojom se bavimo i u kojoj smo ponosni na svoj dosadašnji rad je i Energetika.
Posebno iz razloga što se retko dešava da pojedina preduzeća mogu da obezbede isti nivo obima usluga u ovoj oblasti. 
Imamo zaposlene koji su stručni i licencirani za poslove remonta, revizije i održavanja trafo stanica, a vršimo i ispitivanja svih vrsta električnih i gromobranskih instalacija, sa izdavanjem stručnih nalaza za iste.
Kategorije u kojima preduzeće TE Group vrši svoje usluge su sledeće:
  • Trafo stanice
  • Remonti i revizije
  • Održavanje
  • Ispitivanje električnih instalacija
  • Ispitivanje gromobranskih instalacija

Kontakt

home   22.oktobra br.27 | Zemun

phone   011.37.50.500

mobile  064.124.84.24

viber: 064.124.84.24

email   office@tegroup.rs

zakon 01