OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA UPRAVLJAČ ČAMCA „A“ i „B“ KATEGORIJE

Kompanije „MERITUS TIM“, „TE GROUP“ i „SRPSKI SPASILAČKI TIM“, su u okviru svog EDUKATIVNOG CENTRA, organizovale po prvi put u Srbiji, Stručnu obuku za kandidate koji žele da polažu ispit za Upravljača čamca „A“ i „B“ kategorije, uz saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Stručna obuka se održava po PRAVILNIKU o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje( „Službeni glasnik RS“, br. 86 od 15. avgusta 2014, 57 od 29. juna 2015.)

Program OSNOVNE  stručne obuke za upravljača čamca obuhvata predavnje u trajanju od 12 časova.

Prvi dan je predviđeno održavanje 6 časova, i to je Teorijski deo, u učionici  Edukativnog centra, Rabina Alkalaja br. 13, Zemun.

Drugi dan je predviđeno održavanje praktične obuke upravljanja čamcem, u trajanju od 6 časova, i to na objektu BEO LIDO, u Zemunu, Kej oslobođenja br. 11.

U pripremi je i program POSEBNE  stručne obuke, za specijalizovane namene.

Predavači na Stručnoj obuci su istaknuti stručnjaci iz više oblasti, i poseduju jedinstvene kvalifikacije za održavanje ove obuke, I TO:

  1. Vladica Zdravković, Magistar, Zapovednik vrste „A“
  2. Milorad Vuković, Magistar Tehničkog obezbeđenja,
  3. Danilo Budimir, Dipl. Ing., Komadant SRPSKI SPASILAČKI TIM, Procenitelj rizika, Menadžer rizika

PRVA OBUKA:

26.VI 2020. Od 17 h do 21 h, Rabina Alkalaja br. 13, TEORETSKI DEO

27.VI 2020 od 10 h do 16 h, BEOLIDO, Kej oslobođenja br. 11, PRAKTIČNI DEO

Cena po kandidatu je 10.000, dinara. Maksimalna grupa do 15 kandidata.

U cenu je uračunat i priručnik u elektronskoj formi, CEVNI plakat, sa znacima za regulisanje plovidbe, kao i Potvrda o ospobljenosti za plivanje.

Kontakt telefoni za prijave: 011-3750-500; 065-2248-426 , Jasmina Mladenović

Mail. office@meritustim.rs